Algemene
   Voorwaarden

  • Het is de verantwoording van de cliënt, deelnemer, ontvanger om mij voor de aanvang van een sessie, workshop of andere activiteit op de hoogte te stellen van een eventuele zwangerschap, ziekte of handicap. Ook wanneer u onder behandeling bent van een arts, een operatie hebt ondergaan of lichamelijke klachten hebt, wil ik dit graag weten. 

  • Inner Reflections is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of schade tijdens een sessie, workshop, of andere activiteit. 

  • Inner Reflections is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname aan een sessie, workshop of activiteit. Het is na iedere behandeling belangrijk om te luisteren naar uw lichaam. Eventueel wat rust te nemen en voldoende water te drinken. 

  • Activiteiten van Inner Reflections hebben een holistische benadering en zijn daarom een toevoeging aan en geen vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts. Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnoses. 

  • Afspraken verzetten of annuleren. Tenminste 24 uur van te voren. Bij het in gebreke blijven hiervan wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. 

© inner reflections