Inner Reflections
   en uw privacy

Voor een juiste werkwijze is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanmaak. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en welzijn en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Mijn prioriteit is om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zodoende heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier mogen alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

  • Uw naam- en adresgegevens voor de financiële administratie zodat ik, indien nodig, een factuur kan opstellen;
  • Uw e-mailadres voor het toesturen van nieuwsbrieven. Hiervoor kunt u zich op elk moment afmelden;
  • Uw telefoonnummer om u te kunnen bellen indien dit noodzakelijk is. 

Mocht het voorkomen dat ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 

De gegevens die Inner Reflections verwerkt zijn: 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 

© inner reflections